Szóközzel elválasztva több szóra is kereshet. Egy kulcsszó hossza minimum három karakter lehet.
HÍREKKLUBUNKRÓLTAGSÁGPROJEKTEKGALÉRIAKAPCSOLAT
DiákcsereDélvidéki kapcsolatokEgyüttműködési megállapodás a Bibó István GimnáziummalInteract Club alapítási ünnepségeInteract gyalogtúraKaló Imre borász előadásaLátogatás a kikindai Rotary ClubnálLátogatás a kronachi testvérklubnálRotary BográcsozásRotary Bográcsozás 2012Rotary Bográcsozás 2012.Rotary BálRotary KarácsonyÉlelmiszersegély-osztás rászorulóknak

Válogasd meg a tagjaidat!

21
10
2013

A halasi rotarysokat is kettős szűrő fogadja: erkölcs és jövedelem.

Minden héten kötelezően összejönnek, erős tagdíjat fizetnek, szigorú a tagság feltétele, és a világ minden tájáról összetartanak. Nem valamely titokzatos szabadkőműves társaság, hanem a Kiskunhalasi Rotary Club alapszabályából idéztünk, és az alábbiakból az is kitűnik: bár elitista baráti körről van szó, lelkükön viselik a világ és a közélet gondját.

Rotary Clubtagnak lenni sem könnyű: bejutni is eleve csak egy vagy több tag ajánlásával lehet, ám az ajánlás után is a tagság 100 százalékos egyetértése fogadja be az új aspiránst. A két legfontosabb kritérium (és egyben sokak számára kizáró tényező) az erkölcsi szeplőtelenség és a – legalábbis közepesen jó jövedelmet feltételező – tagdíj befizetése.

Mindezek a szabályok az október 6-án Halason is megalakult városi Rotary alapítóira is kötelezőek voltak. A helyi kört Varga Alajos vállalkozó és két barátja létesítették. – Fontosnak tartottuk, hogy köztiszteletben álló és feddhetetlen személyek legyenek. A rosszindulatú sajtóhírekkel ellentétben a politikai vonatkozások semmiféle szerepet nem játszottak a kiválasztásnál – hangsúlyozta az alapító-elnök. Varga Alajos azt sem titkolta, hogy a 20 alapító máris új javasolt új tagokat. Arra ugyanakkor nem számít, hogy középvárosunkban 30-40 főnél is népesebbre gyarapszik majd a klub – igaz, az sem kizárt, hogy több szervezet is létrejön a jövőben.
Mint a világ összes Rotary Clubjában, a halasiban is kötelező a rendszeres, heti összejövetel – a „mieink” e célra a keddet választották a Sóstó melletti csárdában, esténként. A szabályzatból fakadóan a halasi tagok is megkapják a világ összes rotarystájának névlistáját, így ha távoli ország klubtagja jön is városunkba, tudja, kit és hol keressen – amint erre máris akadt példa Halason.
A baráti együttlét mellett persze kötelmekkel és közcélú tevékenységgel is jár a Rotary-tagság. A nem kevés tagdíj ugyanis világszerte dollármilliókban mérhető Rotary-alapot képez annak érdekében, hogy a pénzből a szegényebb államokban jószolgálati akciókat valósítsanak meg. Ilyen programokra az adott ország valamely klubja pályázik, és a pályázók forrásait 5-10-szeres mértékig kiegészíti a világszervezet. – A rotarystának azt is vállalnia kell, hogy ügyel a környezetében élők, a társadalom közéleti, szociális igényeire, és lehetősége szerint tesz érte, áldoz rá – mutatott rá Varga Alajos.
Ennek a bolygót behálózó kapcsolatrendszernek egyik szép és egyben a jövőt építő területe a világ Rotary Clubjai tagjainak a középiskolák középévfolyamos diákjai érintő csereutaztatási programja. Ennek keretében gyakorta fogadják egymás gyerekeit-diákjait, hogy néhányhónapos külhoni tartózkodással előmozdítsák művelődésüket, látókörük szélesítését – hogy egykor talán ők is a klub és a közösség szolgálatába állhassanak…

Jegyzet: Barátok, gyerekek, nők
A Rotary Clubot 1905-ben, a maffia virágkorában hozta létre Paul Percy Harris néhány barátjával olyan üzlet- és szakemberek részére, akik nemcsak pénzügyi-vagyoni, hanem erkölcsi-morális alapon is a feddhetetlen elithez akartak tartozni. E szigorú kiválasztási elvek érvényesülését biztosítja a barátikör-jelleg és a jelöléses tagintegráció fenntartása. A Rotary egyik legnagyobb szabású és leghíresebb akciója a gyermekparalízis elleni Szabin-cseppek kifejlesztésének és elterjesztésének támogatása volt az ’50-es évek végén, de azóta is számos karitatív akcióhoz járult hozzá. Érdekes, hogy 1986-ig még a liberális Amerikai Egyesült Államokban sem volt női tagja a Rotarynak: akkor is csak azért vettek fel egy javasolt személyt, mert bár első körben elutasították – az ottani alkotmánybíróság kötelezte a klubot a felvételére. Halason két női tag van.
Kép: Ferincz János - szöveg: KZ

Hol vagyok? | Hírek